Díky dětem je projekt, který je založen na pomoci dětí dětem v Plzni.

Myšlenka navazuje na Kouzlo Vánoc – benefiční galavečer Talentového centra tance Storm Ballet. Ten se koná v Plzni od roku 2013.  Renomované plzeňské taneční studio připravuje každoročně program, jehož obsah reflektuje na dané téma pomoci a výtěžek koncertu je vždy věnován na konkrétní účel. Program večera připravují děti a pro děti je také určena vybraná částka. S dětmi se v něm objevují také známé tváře, které vystupují bez nároku na honorář.

Díky dětem je pro dárce možností, jak přispívat celoročně. Je zřízen transparentní účet, na projekt jsou poukazovány také prostředky z nejrůznějších akcí, jejichž organizátoři se do projektu zapojí.

Pro každý rok jsou vybrány projekty v sociální oblasti, do nichž je směřován celoroční výtěžek sbírky.

 

V roce 2020 jsme podpořili tyto projekty:

Dětský domov Domino Plzeň – zakoupení speciálních výukových programů pro Natálku s  dysfázií.  Podpořeno částkou 9.627,- Kč.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň, p.s. – nákup pomůcek pro 2 neslyšící děti.  Podpořeno částkou 14.476,- Kč.

Zdravotní klaun , o.p.s. – návštěvy zdravotních klaunů ve FN Plzeň.                                   Podpořeno částkou 30.000,- Kč.

ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici Plzeň – nákup her, rébusů, kompenzačních pomůcek, tabletu a PC pro žáky s poruchami autistického spektra. Podpořeno částkou 39.200,- Kč.

Matyáš J. – nákup notebooku pro chlapce v onkologické léčbě. V září proběhl koncert Jéčko a J-Voices, který se konal v plzeňském divadle Pluto a nakonec si našel své partnery mimo projekt Díky dětem. Matyáš se díky nim může radovat nejen z počítače pro školu i hry, ale i z poukázek na speciální stravu a mnoha dalších dárků. Přímo z projektu Díky dětem byla Matyášovi poskytnuta částka 4.450,- Kč na nákup nízkobakteriální stravy.

Dětský domov Domino Plzeň – úhrada internátního pobytu pro chlapce s těžkým mentálním postižením.

Občanské sdružení ProCit, z.s. – nákup senzorické pomůcky. Podpořeno částkou 40.350,- Kč.

 

V roce 2019 jsme podpořili projekty v hodnotě téměř 250.000,- Kč:

  • Motýl z. ú. – Zakoupení terapeutických pomůcek pro klienty rané péče. Jedná se o děti s těžkým tělesným a mentálním postižením, ale využity budou i u klientů s poruchami autistického spektra.

********************************************************************************************************************************

Výtěžek Díky dětem 2018 byl poukázán na tyto projekty:

Znakovka do školSvět slyšících a neslyšících se snaží propojit Znakovka do škol. Díky ní se slyšící děti potkávají s neslyšícími a pomáhají si. Vznikl Slovník znakového jazyka, slyšící děti nastudovaly pohádky a písničky ve znakovém jazyce, společně připravují např. pomůcky pro vyučování (vyjmenovaná slova).

50.000,- Kč bylo poskytnuto na tisk brožury Znakovka do škol a nákup speciálního sluchadla pro Janu Steinhauserovou.

Janička Steinhauserová převzala sluchadlo a doplňky k němu z rukou tlumočnice Spolku neslyšících Plzeň Kristýny Voříškové na začátku března.

Podpora handicapovaným sportovcům TJ Halma

Šestnáctiletý Ondřej Kaas a osmnáctiletý Michal Vimmer jsou handicapovaní sportovci, kterým výtěžek sbírky Díky dětem a Kouzla Vánoc pomůže rozvíjet jejich sportovní kariéru. Ondřej je na vozíku a je vynikajícím boccistou, Michal se věnuje atletice.

25.000,- Kč bylo poskytnuto Ondřejovi na nákup sady míčů na bocciu.

10.000,- Kč bylo poskytnuto Michalovi na nákup atletického vybavení.

Zdravínek

Se skřítkem Zdravínkem se již nyní potkávají dětští pacienti ve FN Plzeň. Postavičku Zdravínka potkávají na panelech na jednotlivých odděleních a ambulancích, Zdravínkova knížka Knížkohraní jim ukrátí čas u lékaře. Z výtěžku Díky dětem a Kouzla Vánoc budou financovány interaktivní hrací prvky v nemocnici a další vydání zábavných publikací pro hospitalizované děti i pro ty, které tráví čas v ambulancích nemocnice.

100.000,- Kč bylo poskytnuto na výrobu interaktivních tabulí a pracovních stolků pro FN Plzeň, dotisk publikace Zdravínkovo knížkohraní.      

     

Video z předávání ZDE          

 

Garantem projektu a veřejné sbírky je Nadace 700 let města Plzně a koná se pod záštitou primátora města Plzně

ve spolupráci s Talentovým centrem tance Storm Ballet.