Díky dětem je projekt, který je založen na pomoci dětí dětem v Plzni.

Myšlenka navazuje na Kouzlo Vánoc – benefiční galavečer Talentového centra tance Storm Ballet. Ten se koná v Plzni od roku 2013.  Renomované plzeňské taneční studio připravuje každoročně program, jehož obsah reflektuje na dané téma pomoci a výtěžek koncertu je vždy věnován na konkrétní účel. Program večera připravují děti a pro děti je také určena vybraná částka. S dětmi se v něm objevují také známé tváře, které vystupují bez nároku na honorář.

Díky dětem je pro dárce možností, jak přispívat celoročně. Je zřízen transparentní účet, na projekt jsou poukazovány také prostředky z nejrůznějších akcí, jejichž organizátoři se do projektu zapojí.

Pro každý rok jsou vybrány projekty v sociální oblasti, do nichž je směřován celoroční výtěžek sbírky.

Za rok 2023 byly přijaty příspěvky ve výši 610.000,- Kč. Děkujeme

Aktuálně bychom rádi podpořili:

K 26. 11. 2023 nemáme žádnou žádost o podporu. Máte-li podnět, budeme za něj rádi. Žádosti přijímáme průběžně.

V roce 2023 jsme podpořili:

Karel Houška – výcvik asistenčního psa 80.000,- Kč

Asistenčního psa pro čtyřletého Káju vycvičili v organizaci Pomocné tlapky o.p.s. Finančně jsme podpořili díky drobným dárcům a také společnostem Rovnátka s.r.o., PP partner koberce s.r.o., Výtahy VOTO s.r.o. a Storm Ballet z.s. Kájovi bude pomáhat pejsek při chůzi, motorických hrách a orofaciální stimulaci.

Anhelina Ostash – úhrada terapie therasuit – 72.000,- Kč

Anhelina trpí spastickými problémy, epilepsií, mentální retardací a dalšími omezeními. Terapie jí pomáhají tyto problémy zvládat.

Jakub Malý – úhrada fyzioterapií – 28.800,- Kč

Jakub trpí downovým syndromem, centrální hypotonií a má zpomalený psychomotorický vývoj. Terapie mu pomáhají v rychlejším vývoji.

Nákup učebních a výukových pomůcek – 79.538,- Kč
Speciální výukové pomůcky pomohou dětem v Základní škole speciální a Praktické škole Diakonie ČCE
Lukáš Jeníček – speciální autosedačka – 47.990,- Kč.
U Lukáška se změnil velmi rychle jeho zdravotní stav v rámci léčby ALERD a bylo nutné zakoupit speciální autosedačku.
Emma Hončarová – speciální tříkolka – 20.000,- Kč

Emmička má IV. stupeň handicapu a proto požádal tatínek, samoživitel, o možnost zakoupit pro dceru speciální tříkolku.

DOMUS – Centrum pro rodinu, z.s. – Snoezelen místnost – 63.349,- Kč

Terapeutická místnost, která umožňuje dětem s psychiatrickou diagnózou naladit svoji mysl na bezpečné místo a klid.

V roce 2022 jsme podpořili:

Jakuba Pozděnu – 62.704,- Kč z realizace koncertu Jéčko Dětem – terapie therasuit v Centru Hájek

Kubík měl velmi komplikovaný příchod na svět, prodělal asfyxii a musí stále podstupovat celou řadu terapií, aby jeho vývoj postupoval dopředu. Navíc u Kubíka propukl diabetes 1. typu

Dobrý skutek, z.s. – 62.704,- Kč z realizace koncertu Jéčko Dětem – neurorehabilitační program 

Dobrý skutek podpořil tříletého nevidomého a tělesně handicapovaného chlapce po onkologické léčbě Nicolase Beneše. Nicolas absolvoval speciální třítýdenní neurorehabilitační program na klinice Axon v Praze.

Samuel Tarant – 76.000,- Kč

3 letému Samuelovi s kombinovaným tělesným postižením jsme pomohli financovat rehabilitační pobyt therasuit v Centru Hájek.

Jan Fehér – 10.000,- Kč

Jan je šestnáctiletý chlapec s těžkým mentálním i fyzickým postižením. kterému byly zakoupeny přístroje pro usnadnění léčby – Tonometr-Ebon, Pulsní oxymetr a dále tablet pro výuku.

 

V roce 2021 jsme podpořili:

Daniel Szivák – k 8. červenci podpořeno částkou 35.000,- Kč. Z příspěvku Jéčka (65.322,- Kč) bude hrazena další rehabilitační péče

Foto: https://www.pro-danecka.cz/o-daneckovi/

Daniel je z tříletých dvojčátek. Jeho sestra Adélka je zdravá, ale Daneček trpěl od pěti měsíců rakovinou sítnice v oku, o které následně přišel. Dále mu byla diagnostikována dětská mozková obrna, která zastavila jeho psychomotorický vývoj a je nyní na úrovni 5-6 měsíčního dítěte. Pro zlepšení stavu se maminka samoživitelka rozhodla vybudovat doma rehabilitační místnost v hodnotě 200.000,- Kč (maminka má akreditovaný kurz na rehabilitaci), případně by ráda s Danielem vyjela na intenzivní terapii do Ostravy 81.400,- Kč.

Emma Hončarová k 28. červenci podpořeno částkou 15.000,- Kč

Emma je ve výhradní péči tatínka. Má diagnostikovánu hemiparickou formu DMO, zavedený shunt a PEG a dg centrální slepoty, což výrazně limituje její psychomotorický vývoj a kvalitu života. Rehabilitační pomůcky výrazně zlepší kvalitu jejího života. Z příspěvku, který by poskytl projekt Díky dětem by byly zakoupeny motorické, senzorické a rehabilitační pomůcky na podporu cvičení v domácím prostředí. Požadovaný příspěvek 15.000,- Kč.

Beáta Hanzlíková – k  8. červenci podpořeno částkou 18.000,- Kč

Je doporučena ze střediska Rané péče KUK. Beátka je pětiletá holčička se srdeční vadou a nízkým počtem krevních destiček, trpí genetickou vadou tzv. Jacobsenovým syndromem, která způsobuje opožděný psychomotorický vývoj. K tomu se přidala epilepsie. Příspěvek je žádán na iPad, který bude sloužit jako vzdělávací pomůcka pro zrakovou stimulaci, rozvíjení intelektu i jako zdroj komunikaci. Požadovaný příspěvek 17.990,- Kč.

Vojta Vilímek (TJ zdravotně postižených Halma z.s.) – k 8. červenci podpořeno částkou 20.000,- Kč

Vojta, čtrnáctiletý sportovec s dětskou mozkovou obrnou, který se pohybuje na vozíku, se v TJ Halma věnuje několik let atletice a v roce 2020 absolvoval první závody v cyklistice na kole handbike. Protože vyrostl,  musí nyní pořídit větší. Cena použitého je min. 40.000,- Kč. Z projektu Díky dětem by uvítal příspěvek 20.000,- Kč

Zdravotní klaun – k 21. 10. 2021 podpořeno částkou 16.000,- Kč.
Návštěvy profesionálních Zdravotních klaunů v nemocnicích na nejrůznějších odděleních pomáhají pacientům zpříjemnit pobyt v nemocnici. Pro návštěvy v nemocnici v Plzni by uvítali příspěvek 45.000,- Kč .

Občanské sdružení ProCit, z.s. – podpořeno částkou 25.000,- Kč
Na nákup senzorické pomůcky „Základna s interaktivními optickými vlákny“ pro klienty s poruchami autistického spektra žádají částku 29.500,- Kč.

Foto: www.autismusprocit.cz

 

V roce 2020 jsme podpořili projekty v celkové hodnotě 157.103,- Kč:

tský domov Domino Plzeň – zakoupení speciálních výukových programů pro Natálku s  dysfázií.

Podpořeno částkou 9.627,- Kč.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň, p.s. – nákup pomůcek pro 2 neslyšící děti.  Podpořeno částkou 14.476,- Kč.

Zdravotní klaun , o.p.s. – návštěvy zdravotních klaunů ve FN Plzeň.                                   Podpořeno částkou 30.000,- Kč.

ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici Plzeň – nákup her, rébusů, kompenzačních pomůcek, tabletu a PC pro žáky s poruchami autistického spektra. Podpořeno částkou 39.200,- Kč.

Matyáš J. – nákup notebooku pro chlapce v onkologické léčbě. V září proběhl koncert Jéčko a J-Voices, který se konal v plzeňském divadle Pluto a nakonec si našel své partnery mimo projekt Díky dětem. Matyáš se díky nim může radovat nejen z počítače pro školu i hry, ale i z poukázek na speciální stravu a mnoha dalších dárků. Přímo z projektu Díky dětem byla Matyášovi poskytnuta částka 4.450,- Kč na nákup nízkobakteriální stravy.

Dětský domov Domino Plzeň – úhrada internátního pobytu pro chlapce s těžkým mentálním postižením. Podpořeno částkou 19.000,- Kč.

Občanské sdružení ProCit, z.s. – nákup senzorické pomůcky. Podpořeno částkou 40.350,- Kč.

 

V roce 2019 jsme podpořili projekty v hodnotě téměř 250.000,- Kč:

  • Motýl z. ú. – Zakoupení terapeutických pomůcek pro klienty rané péče. Jedná se o děti s těžkým tělesným a mentálním postižením, ale využity budou i u klientů s poruchami autistického spektra.

********************************************************************************************************************************

Výtěžek Díky dětem 2018 byl poukázán na tyto projekty:

Znakovka do školSvět slyšících a neslyšících se snaží propojit Znakovka do škol. Díky ní se slyšící děti potkávají s neslyšícími a pomáhají si. Vznikl Slovník znakového jazyka, slyšící děti nastudovaly pohádky a písničky ve znakovém jazyce, společně připravují např. pomůcky pro vyučování (vyjmenovaná slova).

50.000,- Kč bylo poskytnuto na tisk brožury Znakovka do škol a nákup speciálního sluchadla pro Janu Steinhauserovou.

Janička Steinhauserová převzala sluchadlo a doplňky k němu z rukou tlumočnice Spolku neslyšících Plzeň Kristýny Voříškové na začátku března.

Podpora handicapovaným sportovcům TJ Halma

Šestnáctiletý Ondřej Kaas a osmnáctiletý Michal Vimmer jsou handicapovaní sportovci, kterým výtěžek sbírky Díky dětem a Kouzla Vánoc pomůže rozvíjet jejich sportovní kariéru. Ondřej je na vozíku a je vynikajícím boccistou, Michal se věnuje atletice.

25.000,- Kč bylo poskytnuto Ondřejovi na nákup sady míčů na bocciu.

10.000,- Kč bylo poskytnuto Michalovi na nákup atletického vybavení.

Zdravínek

Se skřítkem Zdravínkem se již nyní potkávají dětští pacienti ve FN Plzeň. Postavičku Zdravínka potkávají na panelech na jednotlivých odděleních a ambulancích, Zdravínkova knížka Knížkohraní jim ukrátí čas u lékaře. Z výtěžku Díky dětem a Kouzla Vánoc budou financovány interaktivní hrací prvky v nemocnici a další vydání zábavných publikací pro hospitalizované děti i pro ty, které tráví čas v ambulancích nemocnice.

100.000,- Kč bylo poskytnuto na výrobu interaktivních tabulí a pracovních stolků pro FN Plzeň, dotisk publikace Zdravínkovo knížkohraní.      

     

 

Garantem projektu a veřejné sbírky je Nadace 700 let města Plzně a koná se pod záštitou primátora města Plzně

ve spolupráci s Talentovým centrem tance Storm Ballet.