Libovolnou částkou můžete na projekt Díky dětem přispět i vy. Finanční prostředky jsou spravovány v souladu s Osvědčením o konání veřejné sbírky vydané KÚ PK dne 27. 11. 2017 a v souladu s §4, odst. 1 zákona 117/2011 Sb., o veřejných sbírkách.

Transparentní účet

Jednoduše poukážete finanční prostředky na transparentní účet

2801316725 / 2010 vedený u Fio banky.

Výtěžkem z vámi pořádaného projektu.

Pokud chcete uspořádat akcí a její výtěžek věnovat Díky dětem, kontaktujte nás a společně dohodneme, jak by vše mělo proběhnout.

Děkujeme…