Díky dětem je projekt, který je založen na pomoci dětí dětem v Plzni.

Žádost o podporu v roce 2020 zde: Žádost 2020

Myšlenka navazuje na Kouzlo Vánoc – benefiční galavečer Talentového centra tance Storm Ballet. Ten se koná v Plzni od roku 2013.  Renomované plzeňské taneční studio připravuje každoročně program, jehož obsah reflektuje na dané téma pomoci a výtěžek koncertu je vždy věnován na konkrétní účel. Program večera připravují děti a pro děti je také určena vybraná částka. S dětmi se v něm objevují také známé tváře, které vystupují bez nároku na honorář.

Díky dětem je pro dárce možností, jak přispívat celoročně. Je zřízen transparentní účet, dárci mohou přispívat formou DMS a na projekt jsou poukazovány také prostředky z nejrůznějších akcí, jejichž organizátoři se do projektu zapojí. Přispět lze i nákupem prostřednictvím portálu www.givt.cz, stačí nakoupit pro Nadaci 700 let města Plzně.

Pro každý rok jsou vybrány projekty v sociální oblasti, do nichž je směřován celoroční výtěžek sbírky.

V roce 2019 podporujeme:

Zakoupení naslouchadel pro Sabinu Kokiovou. Z projektu DD byl poskytnut doplatek, který nehradí pojišťovna 27.440,- Kč. Celá částka je financována z výtěžku koncertu Jéčko dětem, který proběhl v prosinci 2018.

Nákup muzikoterapeutických, rehabilitačních a relaxačních pomůcek pro klienty  sdružení.

Nákup přístroje MAGIC box. Jedná se o moderní interaktivní zařízení – kouzelný koberec, díky němuž lze prostřednictvím mnoha vzdělávacích programů učit společně až deset dětí. MAGIC Box bude pomáhat při výuce ve speciální škole v Plzni, Lazaretní ulici.

Nákup sportovního vybavení a notebooku pro handicapovaného sportovce. Částka 20.000,- Kč byla poskytnuta z výtěžku turnaje Avengers Games.

Zakoupení terapeutických pomůcek pro klienty rané péče. Jedná se o děti s těžkým tělesným a mentálním postižením, ale využity budou i u klientů s poruchami autistického spektra.

********************************************************************************************************************************

Výtěžek Díky dětem 2018 byl poukázán na tyto projekty:

Znakovka do škol

Svět slyšících a neslyšících se snaží propojit Znakovka do škol. Díky ní se slyšící děti potkávají s neslyšícími a pomáhají si. Vznikl Slovník znakového jazyka, slyšící děti nastudovaly pohádky a písničky ve znakovém jazyce, společně připravují např. pomůcky pro vyučování (vyjmenovaná slova).

50.000,- Kč bylo poskytnuto na tisk brožury Znakovka do škol a nákup speciálního sluchadla pro Janu Steinhauserovou.

Janička Steinhauserová převzala sluchadlo a doplňky k němu z rukou tlumočnice Spolku neslyšících Plzeň Kristýny Voříškové na začátku března.

Podpora handicapovaným sportovcům TJ Halma

Šestnáctiletý Ondřej Kaas a osmnáctiletý Michal Vimmer jsou handicapovaní sportovci, kterým výtěžek sbírky Díky dětem a Kouzla Vánoc pomůže rozvíjet jejich sportovní kariéru. Ondřej je na vozíku a je vynikajícím boccistou, Michal se věnuje atletice.

25.000,- Kč bylo poskytnuto Ondřejovi na nákup sady míčů na bocciu.

10.000,- Kč bylo poskytnuto Michalovi na nákup atletického vybavení.

Zdravínek

Se skřítkem Zdravínkem se již nyní potkávají dětští pacienti ve FN Plzeň. Postavičku Zdravínka potkávají na panelech na jednotlivých odděleních a ambulancích, Zdravínkova knížka Knížkohraní jim ukrátí čas u lékaře. Z výtěžku Díky dětem a Kouzla Vánoc budou financovány interaktivní hrací prvky v nemocnici a další vydání zábavných publikací pro hospitalizované děti i pro ty, které tráví čas v ambulancích nemocnice.

100.000,- Kč bylo poskytnuto na výrobu interaktivních tabulí a pracovních stolků pro FN Plzeň, dotisk publikace Zdravínkovo knížkohraní.      

     

Video z předávání ZDE          

 

Garantem projektu a veřejné sbírky je Nadace 700 let města Plzně a koná se pod záštitou primátora města Plzně

ve spolupráci s Talentovým centrem tance Storm Ballet.